Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie
 
Onderzoek door de Wantsenstudiegroep

Het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Het Natuurhistorisch Genootschap legde in 1912 de basis voor het huidige Natuurhistorisch Museum Maastricht door een aantal verzamelingen op natuurhistorisch gebied onder één dak bijeen te brengen. Later werd het museum door de gemeente Maastricht overgenomen. Het Natuurhistorisch Museum vormt tot op de dag van vandaag een belangrijke ontmoetingsplaats van leden van het Natuurhistorisch Genootschap en hier vinden dan ook veel van haar activiteiten plaats.

Al bij de oprichting was het duidelijk dat Limburg vanuit natuurhistorisch perspectief een bijzonder rijke provincie is, die de onderzoeker veel te bieden heeft. Het Natuurhistorisch Genootschap behoort inmiddels tot een van de actiefste verenigingen voor veldonderzoek in Nederland met meer dan duizend leden.

 
Natuurhistorisch Maandblad
Natuurhistorisch Maandblad
In het actuele nummer
 • De Negendoornige wintersteenvlieg (Taeniopteryx schoenemundi) in Limburg
  Populatie-ontwikkeling in zijbeken op de rechter Maasoever.
  De Negendoornige wintersteenvlieg is in 2010 voor het eerst in Nederland gevonden. Tot 2020 was de soort slechts bekend van enkele locaties in de Roer. Sindsdien is ze gevonden in twee andere zijrivieren van de Maas: de Swalm en de Geul. Tussen januari en februari 2023 zijn 60 locaties verspreid over acht Limburgse beken en rivieren bezocht. Nimfen van de Negendoornige wintersteenvlieg zijn gevonden op 20 van de bezochte locaties, verspreid over de Roer, Roode Beek (Meinweg), Worm en Geul.
  L. Bezemer, D. Dekkers, M. Daumal, H. Tolkamp & E. Peeters
 • Een explosie van Duits viltkruid (Filago germanica)Duits viltkruid (Filago germanica) leek zich tot de eeuwwisseling weinig effectief te kunnen verspreiden. Vanaf die tijd heeft de soort zich enorm uitgebreid. De vondst van een grote populatie in Melick was aanleiding om de verspreidingsmechanismen nog eens nader te bestuderen. De suggestie wordt gedaan dat klimaatopwarming zorgt voor droger en lichter zaad waardoor naast een populatie-uitbreiding in de directe omgeving van de ouderplant ook verspreiding met zaadpluis over grotere afstand effectiever is geworden.
  A. Lenders
 • Eerste vondsten van de Geelrandkromsprietwants (Camptopus lateralis) in Nederland (Heteroptera: Alydidae)
  In 2023 zijn in de ENCI-groeve in de Sint-Pietersberg bij Maastricht de eerste vondsten gedaan van de Geelrandkromsprietwants. Geconcludeerd wordt dat deze wants daar een populatie heeft. Als gevolg van klimaatverandering is de Geelrandkromsprietwants bezig met een uitbreiding van zijn leefgebied in noordelijke richting.
  H. van Buggenum en B. Aukema
Wandeling van de maand
Natuur voor elkaar
Ontdek de terrassen van de Meinweg

Tijdens de 19 km lange Premium-wandelroute Water.Wandel.Wereld nr. 4 Meinvennen maakt u kennis met Nationaal Park de Meinweg. Hier wandelt u door de uitgestrekte bossen en heidevelden. Tijdens de wandeling zult u merken dat het Nationaal Park op diverse terrassen ligt. De 19 km lange route kan overigens worden afgekort tot twee korte routes (rondom de Luzenkamp vanaf start 2 of door de Meinweg vanaf start 1) of worden uitgebreid met een route richting het Elfenmeertje. De route volgt brede onverharde bospaden en smalle zandpaden door de heide. De wandeling voert over de heidevelden met vliegdennen en bossen van de Meinweg, onderweg ziet u ook vele vennen. Langs de Boschbeek en in de Luzenkamp loopt u vlakbij de Duits- Nederlandse grens.

HORECA

Onderbreek uw wandeling bij een van de horecagelegenheden onderweg: Brasserie de Boshut, Venhof, Fletcher Hotel Bosrijk of Golfrestaurant St. Andrews.

STARTPUNT

Start 1 Parkeerplaats aan de Meinweg, Herkenbosch bij de spoorwegovergang, voorbij camping Elfenmeer.
Start 2 Parkeerplaats bij Fletcher Hotel, Maalbroek 102, Roermond.

Binnenkort
Heivlinder (Hipparchia semele)
Meinweg Ecotop 2023
Duitse en Nederlandse veldbiologen aan het woord

Op zaterdag 25 november vindt voor de 15e keer de Meinweg Ecotop plaats, het natuursymposium voor en over de Midden-Limburgse grensstreek. Tijdens dit symposium delen Duitse en Nederlandse veldbiologen de resultaten van hun onderzoeken in deze regio. Het thema van de Meinweg Ecotop 2023 is: Vogels in de grensstreek, verrassende zomer- en wintergasten. Als zomergasten komen onder meer de Grauwe klauwier en de Bijeneter aan bod . Overwinterende ganzen en de Klapekster vertegenwoordigen de wintergasten.

Ochtendprogramma (9.00-13.00 uur)
 • Welkomstwoord en introductie door de dagvoorzitters Ton Lenders – Voorzitter Werkgroep Natuur,Onderzoek en Beheer (NOB) NP De Meinweg & Peter Kolshorn – Ecoloog Biologisch Station Krickenbecker Seen (BSKS)
 • De opkomst van de Raaf in de grensstreek. Jan Boeren – Stichting Koekeloere
 • De toename van de Grauwe klauwier in de grensstreek. Sylvia Peerenboom – BSKS
 • Het Wolfsplateau als overwinteringsgebied van ganzen. Patrick Lemmens – Stichting Koekeloere
 • Bijzondere en zeldzame broedvogels in de grensstreek. Stefanie Pleines – BSKS
 • De Klapekster als wintergast op de heide in de grensstreek. Ernest van Asseldonk – Stichting Koekeloere
 • Akkervogels in de grensstreek, hoe vergaat het de Patrijs? Manuel Püttman – BSKS
 • Afsluiting door dagvoorzitters, introductie middagprogramma
Lunch 13.00-13.45 uur
Middagprogramma (13.45-16.00 uur)
Keuze uit vier themawandelingen
 • Raven in de grensstreek
 • Klapekster in het Meinweggebied
 • Patrijs van het Vlodropperveld
 • Ganzen op het Wolfsplateau
Afsluiting en borrel in Kasteel Daelenbroeck (16.00-17.30 uur)
DEELNAME

Deelname aan de Meinweg Ecotop kost slechts € 5,00 per persoon. Betalen kan op de dag zelf. Graag uw lunchpakket zelf meenemen. Voor koffi e en thee wordt gezorgd. Inschrijven kan via https://www.meinweg-ecotop.nl. Uw opgave ontvangen wij graag vóór 10 november 2023.

Locatie

De Ecotop vindt dit jaar plaats in Kasteel Daelenbroeck, Kasteellaan 2, 6075 EZ Herkenbosch.
Tijd: 08.30-17.30 uur.

Publicatie
De Geleenbeek (herdruk 2023)
Herdruk De Geleenbeek

“De Geleenbeek. Beleef de natuur in verandering” is een uitgave van Stichting Natuurpublicaties Limburg. Dit 375 pagina dikke, rijk geïllustreerde boek verschijnt in de serie over regionale natuurgebieden.

De uitgebreide herdruk van “De Geleenbeek. Beleef de natuur in verandering” is vanaf eind augustus 2023 verkrijgbaar.