Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie
Onderzoek door de Wantsenstudiegroep
1. Onderzoek door de Wantsenstudiegroep

Het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Het Natuurhistorisch Genootschap legde in 1912 de basis voor het huidige Natuurhistorisch Museum Maastricht door een aantal verzamelingen op natuurhistorisch gebied onder één dak bijeen te brengen. Later werd het museum door de gemeente Maastricht overgenomen. Het Natuurhistorisch Museum vormt tot op de dag van vandaag een belangrijke ontmoetingsplaats van leden van het Natuurhistorisch Genootschap en hier vinden dan ook veel van haar activiteiten plaats.

Al bij de oprichting was het duidelijk dat Limburg vanuit natuurhistorisch perspectief een bijzonder rijke provincie is, die de onderzoeker veel te bieden heeft. Het Natuurhistorisch Genootschap behoort inmiddels tot een van de actiefste verenigingen voor veldonderzoek in Nederland met meer dan duizend leden.

 
Natuurhistorisch Maandblad
Natuurhistorisch Maandblad
In het actuele nummer
 • De Kievit (Vanellus vanellus) in Limburg- hoe lang nog?
  De Kievit was aan het begin van de 20e eeuw in onze provincie een vrij schaarse broedvogel. Aanvankelijk nam de populatie toe door een toename van het landbouwareaal en een gedeeltelijke overstap van weides naar akkers. Omstreeks 1985 bereikte de soort haar hoogtepunt (8.000-16.000 paren) om daarna langzaam maar zeker af te nemen door een verdere intensivering van de landbouw. De populatie in 2022 bedraagt 2.200- 2.800 paren. Ondanks de afname zijn er perspectieven voor het behoud van deze markante broedvogel in Limburg.
  B. van Noorden
 • De Bruine eikenpage (Satyrium ilicis) in Limburg
  Bruine eikenpages zijn sterk in aantal en verspreiding achteruitgegaan. In Limburg is de soort op veel oude vliegplaatsen verdwenen, maar ook worden regelmatig vliegplaatsen (her-) ontdekt. De actuele verspreiding van Bruine eikenpages in Limburg wordt besproken en aanbevelingen worden gedaan om beter zicht te krijgen op de actuele verspreiding van deze verborgen levende soort. Deze kennis kan vervolgens worden ingezet voor een beter beheer.
  W. Alblas en C. van Swaay
 • Roodbruine walstrospanner (Catarhoe rubidata) na 22 jaar teruggevonden in Nederland
  Op 18 augustus 2023 werd op het Nederlandse deel van de Sint-Pietersberg de Roodbruine walstrospanner teruggevonden. De soort was 22 jaar lang niet in Nederland waargenomen en kwam deze avond op licht. Het exemplaar dat in augustus op het laken verscheen is mogelijk via het Maasdal afkomstig uit België. De soort laat een noordwaartse uitbreiding zien van zijn areaal.
  C. Cremers-Hodzelmans
Wandeling van de maand
De Geleenbeek (herdruk 2023)
Wandelroute door het brongebied van de Geleenbeek
 • Lengte: 6 km
 • Startpunt: Parkeerplaats tegenover Benzenrade 16a, Heerlen, bij de jeu de boule-baan.
 • Beschrijving: Tijdens deze wandeling loopt u door bos en kleinschalig landschap over wandelpaden en enkele verharde delen. Tijdens de wandeling moet u hier en daar stijgen en dalen. De wandelroute is niet geschikt voor kinderwagen en rolstoel. Bij slecht weer goed schoeisel aandoen.
 • Te zien: Rondom Benzenrade, in het brongebied van de Geleenbeek, ziet u fraaie boomgaarden en weilanden waarin de lammetjes dartelen. Langs de holle wegen bloeien de eerste voorjaarsbodes zoals Speenkruid en Maarts viooltje.
 • Horeca: Eetcafé ’t Koffiehuuske, Benzenrade 2, Heerlen.
Binnenkort
Bocage landschap
Grenzeloos Bocagelandschap

Op 13 oktober 2023 erkende de Vlaamse Regering het Grenzeloos Bocageland als een landschapspark waarin een zestigtal Vlaamse, Waalse en Nederlandse overheden en organisaties over de grenzen van Vlaanderen, Wallonië en Nederland heen gaan samenwerken. Het landschapspark beslaat een oppervlakte van 33.471ha en omvat het grondgebied van zeven gemeenten: de gemeente Voeren in Vlaanderen, de gemeenten Dalhem, Aubel en Plombières in Wallonië en de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals in Nederland.

Op 4 april a.s. zal Ann-Sophie Debergh, procesbegeleider gebiedsgerichte werking Voeren, voor Kring Maastricht een lezing geven over dit nieuwe landschapspark.

Publicatie
Zeggen van Limburg (herdruk 2024)
Zeggen van Limburg
Beschrijving, ecologie en verspreiding in Limburg en overig Nederland, inclusief enkele zeggen van de aan Limburg grenzende Duitse en Belgische gebieden
Auteurs: Jan Hermans & Paul Spreuwenberg

In 2015 is bij de Stichting Natuurpublicaties Limburg een standaardwerk over zeggen (Carex) verschenen. De eerste druk van dit boek was snel uitverkocht. Daarom willen we onderzoeken of er voldoende vraag is naar een herdruk.

Ten behoeve van deze publicatie hebben de auteurs veel nieuwe kennis over de morfologie en ecologie van de Limburgse zeggen verzameld. Met dit boek en de vernieuwde determiniatiesleutel kunnen alle Nederlandse zeggen op naam worden gebracht.

U kunt nu op dit boek intekenen via https://zeggen.nhgl.nl.