Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie

Studiegroep EPT

Introductie
Missie en Doel

Eind 2017 is de studiegroep Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, afgekort tot EPT, opgericht. Deze zal zich gaan richten op het bestuderen van de verspreiding en ecologie van eendagsvliegen/haften (circa 60 soorten in Nederland), steenvliegen (nog 11 van de oorspronkelijke 28 soorten in Nederland) en kokerjuffers of schietmotten (circa 150 soorten in Nederland).

De verscheidenheid tussen de larven (kokerjuffers) of nymfen (haften en steenvliegen) is enorm, alsook het watermilieu waarin ze opgroeien. De larven zijn, afhankelijk van hun levenscyclus van één, twee of meer jaren in aquatische milieus te vinden en daarvoor kun je het best op zoek gaan in de periode dat ze niet te klein zijn (herfst, winter, voorjaar). De (vliegende) volwassen insecten zijn vooral in het voorjaar te vinden en vergen een goed habitus-oog. Maar sommige soorten vliegen op aparte tijden (zoals de steenvlieg Taeniopteryx die uitvliegt als het ijs nog smeltende is in februari).

Activiteiten

De studiegroep wil voor elk wat wils bieden, maar wel met een systematische aanpak. Dat doen we graag samen met die leden die actief lid willen zijn van deze studiegroep. Samen bepalen we dan de focus van de activiteiten. We zullen ons namelijk moeten beperken, waarbij rekening gehouden zal worden met de expertise, de beschikbare tijd om het veld in te gaan, belangstelling voor verschillende milieus en vangsttechnieken. Daarbij valt te denken aan systemische inventarisaties volgens een tevoren opgezet schema, rekening houdend met de trefkansen op volwassen exemplaren resp. determineerbare larven/nymfen. Maar ook rekening houdend met de grootte van de onderzoeksgroepjes en de kwetsbaarheid van de te bezoeken natte milieus en de benodigde vergunningen.

Sedert januari 2018 zijn er diverse bijeenkomsten geweest, o.a. onder begeleiding/deelname van de specialisten van EIS-NL voor schietmotten, eendagsvliegen en steenvliegen.

Voor het bemonsteren van water milieus (beken, plassen) is een aantal macrofaunanetten aangeschaft door het genootschap. Deze kunnen worden gebruikt door de leden van de Studiegroep.

Voor het verzamelen van volwassen dieren kan gebruik gemaakt worden van de eveneens op kantoor te lenen slagnetten en klopschermen. We gaan elkaar leren hoe we deze dieren het best kunnen fotograferen in plaats van ze te moeten verzamelen. En natuurlijk, invoeren in Waarneming.nl.

Inventariseren bij de Selzerbeek bij Oud Lemiers
1. Inventariseren bij de Selzerbeek bij Oud Lemiers
Taeniopteryx schoenemundi
2. Taeniopteryx schoenemundi
Pelodes microcephala
3. Pelodes microcephala
Komende activiteiten
Datum en tijd Onderwerp Lokatie
Geen items ...
Bestanden
Contactinformatie
Mail: ln.​lghntpe