Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie
Disclaimer
Inleiding

Deze disclaimer betreft de websites die eigendom zijn van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, hierna te noemen NHGL. In deze disclaimer kunt u lezen hoe wij omgaan met de content op door ons aangeboden websites. Verder leest u in de disclaimer of en hoe u gebruik mag maken van de op onze websites geplaatste content.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van elke website de uiterste zorg is besteed, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het NHGL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.

De rest van deze disclaimer betreft onze publieke websites, die o.a. bereikbaar zijn via https://nhgl.nl.

Auteursrecht

Alle materialen op de publiek toegankelijke websites zijn vrij toegankelijk.

Teksten op deze websites mag u, tenzij anders vermeld, onder bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden vrij gebruiken. Alle andere werken zoals foto’s, diagrammen, rapporten of grafieken op de websites zijn beschermd door het auteursrecht van het NHGL, haar leden en/of overige licentiegevers.

U mag deze werken op een beeldscherm laden, bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan, tenzij dit expliciet op de site is aangegeven.

Door het NHGL ter beschikking gestelde downloads mogen enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van het NHGL gebruikt worden.

Mochten u teksten, foto's of afbeeldingen op deze websites tegen komen waarop u meent auteursrecht te hebben dan verzoeken wij u dit te melden via ons contactformulier.

Aansprakelijkheid

Deze websites worden door het NHGL met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze websites kan echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Het NHGL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan uit het bezoeken of gebruik van deze websites of voor enige schade ontstaan uit (on)beschikbaarheid van verleende diensten, aangeboden of verwezen inhoud of gegevens, behalve in het geval van aantoonbare opzet of grove nalatigheid aan de kant van het NHGL.

Klachten en beveiliging

Het NHGL zal klachten over de websites alsmede over gebruikersinhoud geplaatst op de websites onderzoeken en indien nodig ingrijpen. Indien u klachten hebt over de inhoud van een website kun u die bekend maken via ons contactformulier.

Bij het NHGL vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Wij vragen u een bijdrage te leveren aan de veiligheid van onze systemen en het beheersen van de kwetsbaarheid van deze systemen. Dat kunt u doen door de door u ontdekte kwetsbaarheden op verantwoorde wijze bij het NHGL te melden via het contactformulier. Als u een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we aanvullende maatregelen kunnen treffen.

Wijzigingen

Het NHGL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling een website te wijzigen en/of geplaatste content te verwijderen of toe te voegen.

Het NHGL behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.

Versie 1.0, 16 december 2022

Werk in uitvoering
1. Werk in uitvoering