Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie

Mossenstudiegroep

Introductie

De Mossenstudiegroep werd op 19 maart 1993 opgericht. Mossen worden door de meeste floris­ten letterlijk en figuurlijk over het hoofd gezien.

Om de kennis van de verschillende soortgroepen te vergroten en interesse voor deze vaak nog onderge­waardeerde groep planten te kweken, worden door een kleine groep mossenkenners maande­lijks avond­bijeen­komsten (door­gaans practicum-avonden) georganiseerd waarop aandacht wordt besteed aan bepaalde groepen van mossen. Na een korte inleiding volgt meestal determina­tie van door leden meegebracht vers materiaal, waarbij steeds een bepaald biotoop centraal staat. Om de kennis van de soorten en hun biotopen te vergroten, vinden ook gezamenlijke excursies met andere mossenwerkgroepen, zoals die van de KNNV Eindhoven, plaats.

Korstmos
1. Korstmos
Duinsterretje (Syntrichia ruralis)
2. Duinsterretje (Syntrichia ruralis)
Gewone haarmuts (Orthotrichum affine)
3. Gewone haarmuts (Orthotrichum affine)
Bestanden
Contactinformatie
Mail: ln.​lghnnessom