Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie

Sprinkhanenstudiegroep

Introductie

De Sprinkhanenstudiegroep is een studiegroep van het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap die zich bezig houdt met onderzoek aan sprinkhanen en krekels. De studiegroep is opgericht om de verspreiding in de provincie Limburg in kaart te brengen. Daarnaast wordt aan beheerders van natuurterreinen en andere landschapselementen advies gegeven over insectenvriendelijk beheer en onderhoud.

Het veldonderzoek gebeurt op zicht én op gehoor, want bij het achterhalen van de soortnaam zijn niet alleen lichaamskenmerken van belang, maar in veel gevallen ook het tsjirpen. Elke soort maakt namelijk zijn soorteigen geluid. In het veld wordt gebruik gemaakt van een vlindernet, sleepnet en klopnet, waarmee dieren worden gevangen in kruidachtige of houtachtige vegetaties. Een goede loep is nodig om bepaalde soortkenmerken te kunnen zien. Personen met een verminderd gehoor kunnen gebruik maken van een batdetector. Hiermee zijn veel soorten goed op geluid te vinden.

Het onderzoek vindt vooral plaats op droge, zonnige dagen in de periode juni-september. In die maanden zijn de meeste dieren volwassen en kunnen het beste worden gedetermineerd. Voor bepaalde soorten kan ook al eerder in het seizoen verspreidingsonderzoek worden verricht. De meeste soorten tsjirpen overdag, maar enkele soorten doen dit ook ‘s avonds of ’s nachts.

De meeste leden inventariseren individueel hun eigen woonomgeving of bepaalde (natuur-)gebieden. Daarnaast wordt enkele keren per jaar een excursie georganiseerd, die voor iedereen toegankelijk is. Van gezamenlijke tochten worden korte verslagen gemaakt, die gepubliceerd worden op internet. Ook worden zo nu en dan verslagen van gebiedsinventarisaties opgenomen als artikelen in het Natuurhistorisch Maandblad, zoals onlangs over de Sprinkhanen van waterwingebied Craubeek en van het Vlootbeekdal.

Moerassprinkhaan
1. Moerassprinkhaan
Sikkelsprinkhaan (Phaneroptera falcata)
2. Sikkelsprinkhaan (Phaneroptera falcata)
Bestanden
Contactinformatie
Mail: ln.​lghnnenahknirps