Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie

Vlinderstudiegroep

Introductie

De Vlinderstudiegroep is in mei 1981 opgericht. De leden houden zich bezig met de bestudering van dag- en nachtvlinders. Dit gebeurt door monitoring of inventarisatie van de vlinderfauna in verschillende gebieden. In Zuid-Limburg zijn dat onder andere de Sint-Pietersberg, de Vijlenerbossen en de Brunssummerheide. Ieder jaar worden verslagen van deze inventarisaties bij de betreffende natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten ingeleverd.

Met enige regelmaat publiceren leden van de Vlinderstudiegroep artikelen over vlinders in het Natuurhistorisch Maandblad en verschillende andere tijdschriften. Verder verzorgen leden op aanvraag nachtvlinderexcursies met als doel om een breder publiek kennis te laten nemen van de wondere wereld van de (nacht-)vlinders en op die manier de belangstelling voor deze insecten te vergroten.

Met uitzondering van juli en december komt de Vlinderstudiegroep maandelijks op de voorlaatste woensdag van de maand om 20.00 uur bijeen in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. Tijdens onze bijeenkomsten worden waarnemingen en ervaringen uitgewisseld. Daarnaast wordt ook regelmatig een presentatie gehouden. Belangstellenden zijn van harte welkom om een keer een bijeenkomst bij te wonen of om zich als lid aan te melden.

Nachtvlinders determineren
1. Nachtvlinders determineren
Grote parelmoervlinder (Argynnis aglaja)
2. Grote parelmoervlinder (Argynnis aglaja)
Teunisbloempijlstaart (Proserpinus proserpina)
3. Teunisbloempijlstaart (Proserpinus proserpina)
Bestanden
Contactinformatie
Mail: ln.​lghnsrednilv