Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
 
Stichting Ir. D.C. van Schaïk

De doelstelling van de Stichting Ir. D.C. van Schaïk is het beheren van onderaardse kalksteengroeven in Nederlands en Belgisch Mergelland om de aanwezige geologische, historische en biologische waarden te behouden en deze groeven voor onderzoek en niet-commerciële c.q. educatieve bezoeken open te stellen. De Stichting Ir. D.C. van Schaïk maakt deel uit van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en heeft een nauwe band met de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven.

De Stichting heeft een handboek groevenbeheer waar de werkwijze van het groevenbeheer wordt beschreven. De stichting heeft tien kalksteengroeves, een schuilkelder en de prehistorische vuursteenmijn in het Savelsbos in haar beheer.

Donker landschap Scharnderberg
Komende activiteiten van Stichting van Schaik
Datum en tijd Onderwerp Lokatie
Geen items ...