Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie

Vogelstudiegroep

Introductie

De Vogelstudiegroep werd in 1976 opgericht door een club enthousiaste vogelaars. Genootschapsleden met interesse invogels houden zich bezig met allerlei vormen van vogelonderzoek in de provincie Limburg. Omdat vogels bij verstoring opvliegen en het verstoringsrisico bij een grote groep mensen groter is, gaan vogelaars liever alleen of in kleine groepjes op excursie. Wel treffen ze elkaar regelmatig, zoals tijdens de jaarlijkse avondbijeenkomst van de Vogelstudiegroep.

In het verleden zijn veel verslagen van onderzoeken, bezoeken aan bijzondere gebieden, fenologische observaties of meldingen van zeldzame soorten gebundeld in het periodiek Limburgse Vogels en hiermee onder de aandacht van een groter publiek werden gebracht. Helaas is de uitgave hiervan na 25 jaar gestopt. Wel zijn de bladen gebundeld via een DVD verkrijgbaar.

De onderzoeken die de Vogelstudie­groep verricht, vinden deels plaats in het kader van landelijke projecten, deels ook uit eigen initiatieven. Momenteel zijn er binnen de vogelstudiegroep meer dan genoeg onderzoekers, maar ontbreekt het aan actieve bestuursleden. Schroom dus niet om u te melden indien u een actieve rol in deze studiegroep wilt vervullen. De leden zullen het u danken.

Vogelexcursie Eijsderbeemden
1. Vogelexcursie Eijsderbeemden
Komende activiteiten
Datum en tijd Onderwerp Lokatie
15 nov. 19:00Bijeenkomst Vogelavond
Ben Mattheij
Don Bosco, Monseigneur Heel
Bestanden
Contactinformatie
Mail: ln.​lghnslegov