Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie

Libellenstudiegroep

Introductie

Om de toenemende interesse in libellen in Limburg beter te organiseren werd op 23 april 1998 de Libellen­studiegroep opgericht. Deze studiegroep moet alle waarnemers in Limburg bundelen, de uitwisse­ling van informatie over libellen bevorderen en de inventarisatie van libellen in Limburg coördineren.

Het belangrijkste doel van de Libellenstudiegroep in de komende jaren is de inventarisatie van Limburg. Een tweede hoofddoel is de monitoring van libellen in Limburg. Monitoring is een krachtig middel om de populatieontwikkelingen van de Limburgse libellen bij te houden.

Momenteel is goed de invloed van de klimaatverandering merkbaar. Omdat Limburg het zuidelijke puntje van Nederland vormt, kwamen en komen nieuwe soorten uit Zuid-Europa doorgaans voor het eerst in Limburg in ons land terecht. Zo werd de Vuurlibel in het verleden al als nieuwkomer verwelkomt. Anderzijds hebben veel soorten met een meer boreale verspreiding te lijden onder het opwarmende klimaat en verdwijnen ze uit onze provincie.

Netto gerekend neemt het aantal libellensoorten in Limburg echter nog steeds toe. Dit komt door de grote diversiteit aan wateren, van snelstromende bergbeekjes als de Geul en haar zijrivieren in het zuiden, via de traag kabbelende beken op de zandgronden tot de brede Grensmaas, en daarnaast grotere en kleinere stilstaande wateren zoals amfibiepoelen, de Maasplassen, heidevennen en allerlei wateren in de dagbouwgroeves in de provincie. Iedere libel heeft een voorkeur voor een bepaald substraat en een bepaalde watertemperatuur voor het opgroeien van de larven en veel van deze mogelijkheden zijn in Limburg aanwezig. Daardoor is onze provincie inmiddels heel wat soorten rijk.

Koraaljuffer
1. Koraaljuffer
Beekrombout (Gomphus vulgatissimus)
2. Beekrombout (Gomphus vulgatissimus)
Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii)
3. Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii)
Komende activiteiten
Datum en tijd Onderwerp Lokatie
Geen items ...
Bestanden
Contactinformatie
Mail: ln.​lghnnellebil