omslag illustratie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
 

Zoogdierenstudiegroep

Missie en doel

De Zoogdierenwerkgroep (ZWG) is begin 1980 opgericht met de bedoeling om mensen die zich in Limburg bezighouden met allerlei aspecten van de zoogdierenstudie samen te brengen. De hoofddoelstelling van de Werkgroep bestaat uit het gericht verzamelen van gegevens over verspreiding, habitat en leefwijze van de in Limburg in het wild voorkomende zoogdieren.
Het verzamelen van waarnemingen gebeurt zowel individueel als groepsgewijs (inventarisaties, tellingen, soortgericht onderzoek). Voor een goede samenwerking en een uitwisseling van gegevens en ervaringen, vinden regelmatig ledenbijeenkomsten, lezingen en excursies plaats.
Momenteel staan de activiteiten van de zoogdierstudiegroep helaas op een laag pitje.

Joomla SEF URLs by Artio