Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie
 

Lezing Wilde bijen in de stad & Patrijzen in de Peel

Op 23 november om 20 uur bent u van harte welkom voor twee lezingen in café Aad Remunj, Herkenbosscherweg 10, 6045 AR Roermond.

Parkeren kan bij Kapel in ‘t Zand.

Arno van Stipdonk spreekt over maatregelen voor wilde bijen in de stad.
In 2019 is in Weert een gemeenteplein door vrijwilligers omgebouwd tot een ‘bijenplein’ welke aan alle voorwaarden voldoet om het wilde bijen naar de zin te maken. Er zijn diverse vormen van nestgelegenheid aangelegd en er is gezorgd voor voldoende en een gevarieerd voedselaanbod. In daarop volgende jaren is het plein diverse malen geïnventariseerd om te onderzoeken of de genomen maatregelen daadwerkelijk een positief effect hebben op de bijenstand. Na een korte inleiding over wilde bijen worden de aanleg, de genomen maatregelen en het onderhoud van het ‘bijenplein’ besproken. Ook de resultaten welke laten zien dat er snel mooie resultaten behaald kunnen worden komen aan bod.

Willem Maris spreekt over patrijzen in Ospel

In Ospel volgen we al 5 jaar gezenderde patrijzen in een onderzoeksgebied van 2500 ha. Het gaat redelijk goed met de Ospelse patrijzen. In tegenstelling tot de rest van Nederland. Via het zenderonderzoek proberen we te achterhalen hoe dat komt. Heeft het te maken met het agrarisch natuurbeheer in Ospel? Veel boeren krijgen een vergoeding voor later maaien van hun grasland. Ook hebben boeren speciale vogelakkers aangelegd. Het volgen van de gezenderde patrijzen geeft een fascinerende inkijk in het dagelijks leven van patrijzen op het Limburgse boerenland. Er worden vragen beantwoord maar er komen ook weer vragen bij.
Willem Maris, onderzoeker boerenlandvogels Agrarisch Collectief Natuurrijk Limburg
Organisatie
Kring Roermond
Plaats
café Aad Remunj, Herkenbosscherweg 10, 6045 AR Roermond.
Spreker(s)
Math de Ponti
Tijd
Donderdag 23 november 2023, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Toegang
Openbaar