Naar de inhoudNaar de hoofdnavigatie

Lezing soorten van het boerenland

Het verhogen van de biodiversiteit is een van de belangrijkste doelstellingen van het agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb). Het ANLb is in Limburg in handen van de Coöperatie Natuurrijk Limburg, met ruim 1300 leden, de grootste natuur georiënteerde organisatie van onze provincie. Ruim de helft van de leden zijn particulieren, de rest agrariërs. De leden proberen om zoveel mogelijk verschillende soorten een plek te geven binnen het agrarisch landschap. Binnen het ANLb wordt gewerkt met beheermaatregelen die zijn gericht op de instandhouding van soorten. Deze beheermaatregelen zijn drastisch en wijken sterk af van het gangbare agrarische gebruik. Zo vindt er geen bemesting plaats, geen chemische onkruidbestrijding en wordt er bijvoorbeeld pas na half juni gemaaid. Ook de aanleg en het onderhoud van landschapselementen zoals hoogstamboomgaarden, struweelhagen, meidoornhagen, poelen en kruidenrijke akkerranden zijn hierop gericht. Om welke soorten gaat het hierbij dan zult u zich afvragen? Naast een hele reeks van bekende soorten zoals Reeën, Hazen, Fazanten en andere weidevogelsoorten die hun voordeel doen met het ANLb, zijn er ook specifieke boerenlandsoorten die een bijzondere beschermingsstatus hebben en die dan ook echte doelsoorten vormen voor het beheer. Tijdens de presentatie van deze avond zal Pieter Puts, medewerker van Natuurrijk Limburg, ons meenemen in de wereld van de bijzondere boerenlandsoorten. Wat kunt u zoal verwachten? Denk aan de Steenuil, de Vroedmeesterpad, de Geelbuikvuurpad, de Kamsalamander, het Vliegend hert, de Hazel- en de Eikelmuis, de Grauwe klauwier en nog veel meer. Pieter Puts is ook binnen het Natuurhistorisch Genootschap geen onbekende, hij is lid van het Algemeen bestuur en gaf tot voor kort leiding aan de herpetologische studiegroep.
Organisatie
Kring Heerlen
Plaats
het Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3 te Kerkrade-Chevremont
Spreker(s)
Pieter Puts
Tijd
Maandag 13 november 2023, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Toegang
Openbaar