omslag illustratie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
 

Plantenwerkgroep Weert

Inleiding

Onder de naam Plantenwerkgroep Weert heeft zich sinds 2009 een kleine groep enthousiaste natuurliefhebbers verenigd om namens het Natuurhistorisch Genootschap Limburg in de regio Weert planteninventarisaties uit te voeren. Tijdens de veldwerkexcursies wordt de soortenrijkdom van de vegetatie geïnventariseerd. Ook wordt gekeken naar het ecologisch perspectief van de te onderzoeken gebiedsdelen, die bestaan uit allerlei landschapstypen.

Het doel is om de flora in de regio Weert te bestuderen en in kaart te brengen. De inventarisatiegegevens worden gedeeld met Stichting Natuurbank Limburg, met FLORON, met de gemeente Weert, met Stichting Limburgs Landschap en Natuurmonumenten.

Om na te gaan of de bermen in de regio Weert voldoende potenties hebben voor ecologische ontwikkelingen heeft de Plantenwerkgroep Weert van het NHGL op verschillende plaatsen onderzoek gedaan. Tijdens eerdere inventarisaties is gekeken naar de soortenrijkdom van de vegetatie en naar het ecologisch perspectief van bermen. Het blijkt dat in de gemeente Weert, dankzij ecologisch bermbeheer, stabielere vegetaties ontstaan met veel plantensoorten, die op hun beurt weer een grotere variatie insecten en andere diertjes aantrekken.

 

Missie en doel

Betrokkenheid met de natuur

 

De leden van de Plantenwerkgroep Weert gaan regelmatig het veld in om inventarisatiegegevens te verzamelen. Determineren van wilde plantensoorten heeft dan de volle aandacht. Deze veldwerkexcursies willen de floraleden graag delen met andere betrokken en geïnteresseerde natuurliefhebbers.

  

De natuur is soms dichtbij, om de hoek als het ware, in de natuurlijk ingerichte stadswijken waar ecologisch beheerde bermen worden geïnventariseerd. Ook de ‘natuur in de stad’ wordt gevolgd waarbij vooral muurplanten de aandacht krijgen.

Naast de samenwerking met de gemeente participeert de plantenwerkgroep Weert ook met grote natuurbeheerders zoals Natuurmonumenten, het Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer.  In overleg met deze beheerders worden specifieke terreinen structureel geïnventariseerd.

Het blijkt dat dankzij ecologisch beheer, in bermen en ander natuurterreinen stabielere vegetaties ontstaan met veel plantensoorten, die op hun beurt weer een grotere variatie insecten en andere diertjes aantrekken.

Dit heeft weer tot gevolg dat de meest fantastische waarnemingen worden gedaan.

Er is niks mooiers dan oog in oog te komen staan met tafereeltjes als: een parend stelletje kleine parelmoervlinder, een oranje zandoogje dat verstrikt raakt in een web van de tijgerspin en meteen als prooi wordt ingekapseld. Of een jagende hoornaar die bosmieren aanvalt en een sluipwesp die de rups van de koninginnenpage belaagd. Het aantreffen van jonge zandhagedissen verscholen op een boomstronk en een levendbarende hagedis zonnebadend op een weidepaal, zijn ook prachtige observaties.

De meest opmerkelijke waarneming was een naaktslak die een regenworm aan het verorberen was. En niet onvermeld mag blijven, het zien van een wezel die met de prooi in de bek haastig een landweggetje overstak. Geweldig mooi!  

Dit is nog maar een kort relaas van belevenissen in de natuur. Juist door op zoek te gaan wilde planten kom je verrassend vaak oog in oog te staan met bijzondere natuurverschijnselen.

Bent u een betrokken en geïnteresseerde natuurliefhebber? Meldt u aan bij de Plantenwerkgroep Weert.

 

Jacques Verspagen

 


 


Joomla SEF URLs by Artio