omslag illustratie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
 

Overige publicaties

Algemene boeken

Het kind van het badwater

Dit boek bevat een selectie uit columns die eerder in de periode 2010-2016 zijn verschenen in het Natuurhistorisch Maandblad. De columns gaan in het op het gedrag van mensen en de repercussie die dat heeft op hun onderlinge verhoudingen en hun relatie tot de natuur. Daarbij worden de resultaten van (natuur)onderzoek gebruikt om het menselijk doen en laten in een bepaalde context te plaatsen. Het verband tussen onderzoek en menselijk handelen is er in veel gevallen...

Lees meer ...

De Bemelerberg

De Bemelerberg, een natuurreservaat in Zuid-Limburg van zo'n zeven hectaren groot, is een in vele opzichten belangwekkend gebied. In 1942 verwierf de stichting Het Limburgs Landschap de Bemelerhei- plaatselijk van oudsher "De Hei" genoemd- in eigendom, daartoe aangespoord door wijlen prof. dr. J. Heimans die tijdens zijn vakanties in Bemelen onder de indruk geraakt was van de overweldigende floristische rijkdom van her gebied.

Lees meer ...

Biodiversiteit van Nationaal Park De Meinweg

De Meinweg geniet vooral bekendheid vanwege zijn landschappelijke, geologische en biologische waarde. Hierdoor verkreeg het gebied op 8 juni 1995 de officiële status van Nationaal Park. Door de diversiteit aan structuren, natte en droge delen, bosrijke gebieden en open heidevelden komen er vele soorten planten en dieren in het gebied voor.

Lees meer ...

Het kind van de rekening

Voor dit boek zijn vijftig columns geselecteerd die in de periode 2004-2010 zijn gepubliceerd in het Natuurhistorisch Maandblad. In de columns staat natuurbescherming centraal, maar wordt tevens op een populaire wijze ingegaan op een divers scala van sociaal en biologisch onderzoek. 

Lees meer ...

Limburgse natuur in een veranderend landschap

'Limburgse natuur in een veranderend landschap' laat de Limburgse natuur van noord tot zuid zien en gaat daarbij uitgebreid in op de veranderingen die er de afgelopen 100 jaar in het landschap zijn geweest. Het boek is gevuld met tientallen schitterende natuurfoto ’s en een aantal historische opnamen. Zo is er aandacht voor de akkerreservaten waarin nog de klaprozen, Korenbloemen en kamille bloeien, maar ook zeldzame soorten als het spiegelklokje en...

Lees meer ...

U kunt (aanvullende) materialen bij onze publicaties downloaden:

Open de Filemanager

Joomla SEF URLs by Artio