omslag illustratie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
 

Fauna publicaties

Herpetofauna

Herpetofauna van Limburg

De amfibieën en reptielen worden samen aangeduid als herpetofauna (kruipende dieren). Hoewel behorend tot twee verschillende klassen in het dierenrijk worden de kikkers, padden en salamanders, hagedissen en slangen vaak samen beschreven. De leden van de Herpetologische Studiegroep Limburg hebben 30 jaar lang verspreidingsgegevens verzameld. De enorme hoeveelheid gegevens is verwerkt in deze atlas.

Lees meer ...

Reptielenmonitoring in het Gagelveld Nationaal Park de Meinweg

In 1995 startte een monitoringsonderzoek van reptielen in het Gagelveld, gelegen centraal in Nationaal Park De Meinweg. In de eerste periode (1995-2001) werd het terrein integraal begraasd met schapen, paarden en runderen. Door overbegrazing namen alle soorten reptielen in die periode sterk af. In 2002 werd de begrazing beëindigd en tot 2006 bestond het beheer vooral uit ‘niets doen’. De vegetatie sloot zich opnieuw, maar was voor veel...

Lees meer ...

De actuele betekenis van de IJzeren Rijn voor de herpetofauna in Nationaal Park de Meinweg

De spoorlijn die Nationaal Park De Meinweg van west naar oost doorsnijdt heeft een belangrijke betekenis voor de herpetofauna. Door het achterwege blijven van regulier onderhoud dreigt het tracé dicht te groeien met opslag van bomen en struiken. Een vergelijking tussen inventarisaties in 2000 en 2013 toont aan dat alle reptielen fors in aantal achteruit gaan, terwijl alleen algemene soorten amfibieën (Gewone...

Lees meer ...

Amfibieëninventarisatie van herstelde poelen in Nationaal Park De Meinweg

weg In Nationaal Park De Meinweg komen 12 van de 16 inheemse soorten amfibieën voor. In 2012 en 2013 zijn op grond van een gebiedsdekkende inventarisatie in 2012 een groot aantal voortplantingswateren voor deze soortgroep opgeschoond, vergroot of nieuw aangelegd. Deze activiteiten hadden een grote impact op zowel water- als landhabitat. In 25 van de 47 onderzochte poelen is de soortendiversiteit (van vooral algemene soorten)...

Lees meer ...

Kroniek van een addervrouw

Door intensief veldonderzoek en dankzij individuele herkenning, kon in 2014 een vrouwelijke Adder de gehele activiteitsperiode worden gevolgd. In hetzelfde gebied werden gedurende de voortplantingsperiode nog elf mannelijke dieren en een tweede vrouwtje aangetroffen. Beide vrouwtjes werden in 2014 zwanger. Van vijf mannetjes is geconstateerd dat ze de vrouwelijke Adder het hof maakten. Echte copulaties werden niet waargenomen. Toch is polyandrie niet uit te sluiten....

Lees meer ...

Adderbeheer in Nationaal Park De Meinweg

In het kader van het vijftienjarig bestaan van de WAN (Werkgroep Adderonderzoek Nederland) waren vrijwel alle Nederlandse en Vlaamse leden van deze werkgroep op 28 maart 2015 aanwezig in het Meinweggebied voor een jubileumbijeenkomst. Aan de ontmoeting was een excursie verbonden waarbij in het veld het effect van maatregelen werd getoond die waren uitgevoerd in het kader van toegesneden adderbeheer. Alle deelnemers werden in de week na de bijeenkomst...

Lees meer ...

U kunt (aanvullende) materialen bij onze publicaties downloaden:

Open de Filemanager

Joomla SEF URLs by Artio