omslag illustratie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
 

Lezing nachtvlinders in de Vallei van de Zijpbeek

Knop bewerken

De Lezing geeft Informatie over het voorkomen van nachtvlinders in het Nationaal Park de Hoge Kempen, in het bijzonder de Mechelse heide, de Kikbeekbron en de Vallei van de Zijpbeek in de gemeenten Maasmechelen en Lanaken.


In 1997-1998 vond er door Gerard Thoné een onderzoek plaats in het gebied, en sinds 2010 wordt er opnieuw jaarlijks geïnventariseerd. De uiteenzetting spitst zich vooral toe op het belang van nachtvlinders voor het beheer van heidelandschappen. Vooral kensoorten van droge, natte heide, bremstruwelen, schraalgraslanden en voedselarme bossen worden besproken.

Er wordt tevens een vergelijking gemaakt met de waargenomen nachtvlinders in de Brunssemerheide en de Meinweg. Sinds 2017 is er in de Mechelse heide een meetnetpunt opgericht om nachtvlinders te monitoren. Hierdoor verkrijgen we meer zicht over de populatiegrootte en het populatieverloop van een aantal kensoorten van de heide.

De uiteenzetting zal tevens informatie geven over het populatieverloop van een aantal soorten + het aangepast beheer in functie van de habitateisen van enkele bijzondere soorten (o.a. Gevlekte heispanner, Late heide-uil, Stekelbremkokermot, Zwartkophoornaarvlinder, Berkenglasvlinder).

Gegevens

OrganisatieKring Maastricht en Vlinderstudiegroep
Spreker(s)Jos Gorissen
TijdDonderdag, 05 maart 2020, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Plaatshet Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6, 6211 KJ Maastricht
ToegangOpenbaar
Vallei van de Zijpbeek
Joomla SEF URLs by Artio