omslag illustratie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
 

Discussieavond omgevingsvisie Maastricht

Knop bewerken

Elk jaar organiseren het IVN Maastricht, het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie en Kring Maastricht van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg een avond over een actueel onderwerp betreffende de natuur in en rond Maastricht.

In oktober 2017 is de stadsnatuurvisie voor Maastricht verschenen. Leden van een groot aantal organisaties die betrokken zijn bij de natuur in Maastricht hebben daar hun steentje aan bijgedragen. In de visie wordt een vergezicht geschetst rond de thema's Gezondheid en Welzijn, Klimaat, Biodiversiteit en Economie.

De stadsnatuurvisie kan gedownload worden via https://www.ivn.nl/afdeling/maastricht/stadsnatuurvisie-maastricht.

Rond de jaarwisseling 2019/2020 zal de gemeenteraad van Maastricht een omgevingsvisie voor Maastricht vast stellen. Hierin presenteert de gemeente Maastricht een strategische visie op de fysieke leefomgeving van de gemeente voor de langere termijn. In de visie worden een drietal thema's onderscheiden voor de fysieke leefomgeving van de stad. Het betreffen
• de (Eu)regionale netwerkfunctie op sociaal- en economisch terrein,
• een gezonde- en leefbare omgeving en
• plekken die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Maastricht

Een samenvatting van de omgevingsvisie kan men downloaden via: https://www.gemeentemaastricht.nl/sites/default/files/2019-10/samenvatting omgevingsvisie.pdf

De twee visies hebben meerdere raakpunten. Deze avond willen wij kijken in hoeverre zij onderling consistent zijn en elkaar wellicht kunnen versterken.

De volgende sprekers zullen eerst een inleiding geven op het onderwerp:

• Tim van Wanroy, afdeling Beleid & Ontwikkeling, Gemeente Maastricht
• Gid van Schijndel en Rob Jansen , IVN Maastricht

Na de pauze is er ruimte voor een publieksdiscussie. Gespreksleider is Johan den Boer van Kring Maastricht.

Gegevens

OrganisatieKring Maastricht en samen met IVN Maastricht en CNME Maastricht en regio
ContactJohan den Boer
TijdDonderdag, 06 februari 2020, van 20:00 tot ongeveer 22:30 uur
Plaatshet Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6, 6211 KJ Maastricht
ToegangOpenbaar
Stadsnatuurvisie Maastricht
Joomla SEF URLs by Artio