omslag illustratie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
 

Excursie Hoogveenexcursie

Knop bewerken"Op vier zaterdagexcursies zal gepoogd worden de verschillende hoogveengebieden in onze omgeving floristisch en syntaxonomisch te vergelijken. De gebieden zullen voldoende van elkaar verschillen om een beeld te krijgen van de tegenstellingen Atlantisch versus continentaal en kalkrijk versus kalkarm. Deze punt-excursies gelden voor een beperkt aantal constante deelnemers. Op iedere locatie worden minimaal één floristische en vier vegetatiekundige opnames gemaakt. Voorafgaand wordt er een avond gewijd aan de theorie van de vegetatiekunde respectievelijk de floristische plantengeografie. Na afloop - bijvoorbeeld in oktober op een van de reguliere PSG-avonden - zal er een avond zijn waarop resultaten worden gepresenteerd (deze avond is voor iedereen toegankelijk) door de deelnemers. Deelname staat alleen open voor ervaren floristen met goede veldkennis. Gezien de kwetsbaarheid van de te onderzoeken vegetaties is er daarnaast een limiet gesteld aan het totale aantal deelnemers, die so wie so geacht worden iedere excursie aanwezig te zijn. Het is dus noodzakelijk ruim van te voren over deelname te overleggen met Pierre. Details van het programma worden te zijner tijd aan de deelnemers bekend gemaakt.
 
Leiding: Pierre Thomas (045-5708870, p.thomas@ilimburg.nl)
 
Vertrek: 09.00 uur  NS-station Maastricht, oostelijke ingang Meerssenerweg."
Gegevens

OrganisatiePlantenstudiegroep
ExcursieleidingPierre Thomas
TijdZaterdag, 09 juli 2005, van 9:00 tot ongeveer 17:00 uur
VertrekAchterzijde station Maastricht
Joomla SEF URLs by Artio